Co umożliwia energooszczędną wentylację z odzyskiem ciepła

Systemy wentylacji z odzyskiem ciepła nie tylko wykazały, że są skutecznym sposobem na zaoszczędzenie energii, lecz także pozwalają utrzymać wilgotność w pomieszczeniach na stałym poziomie. Korzyścią z zastosowania odzysku energii jest możliwość spełnienia norm dotyczących wentylacji i energii, przy jednoczesnej poprawie jakości powietrza w pomieszczeniach.

Zadbaj o skuteczną, energooszczędną wentylację z odzyskiem ciepła

energooszczędna wentylacja z odzyskiem ciepłaSystemy wentylacji z odzyskiem ciepła zyskują coraz większą popularność. Wentylator odzysku energii jest rodzajem wymiennika ciepła powietrze-powietrze, który nie tylko przenosi ciepło jawne, ale także ciepło utajone. Ponieważ przenoszona jest zarówno temperatura, jak i wilgoć. Urządzenie to można uznać za całkowite urządzenia entalpiczne. Bez tego rodzaju urządzeń energooszczędna wentylacja z odzyskiem ciepła byłaby znacznie utrudniona. Przez cały sezon chłodzenia system chłodzi i osusza nawiewane powietrze z zewnątrz. Dokonuje tego system, który przyjmuje odrzucone ciepło i wysyła je do strumienia powietrza wywiewanego. Następnie powietrze to chłodzi cewkę kondensatora w niższej temperaturze niż wtedy, gdy odrzucone ciepło nie weszło do strumienia powietrza wywiewanego. Podczas sezonów grzewczych system działa w odwrotnym kierunku. Zamiast odprowadzania ciepła do strumienia powietrza wywiewanego, system pobiera ciepło z powietrza wylotowego w celu wstępnego podgrzania napływającego powietrza. Na tym etapie powietrze przechodzi przez jednostkę podstawową, a następnie do przestrzeni.

W tego typu systemach normalne jest, że w okresach schładzania powietrze wylotowe jest chłodniejsze niż powietrze wentylacyjne, a podczas sezonów grzewczych jest cieplejsze niż powietrze wentylacyjne. Z tego powodu system działa bardzo wydajnie i efektywnie.