Dlaczego przewierty są lepsze niż wykopy?

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że główna przyczyną robót drogowych jest naprawa instalacji, które znajdują się pod powierzchnia jezdni. Dlatego też na przestrzeni ostatnich lat zaczęto poszukiwać sposobu na to, aby podczas robót tego typu nie było konieczne korzystanie z wykopów. Zamiast tego, tworzy się horyzontalne tunele pod powierzchnią drogi.

Zalety przewiertów sterowanych

przewierty sterowaneWiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego że to instalacje podziemne są główną przyczyna robót drogowych. Okazuje się, że aby uzyskać od nich dostęp w celu naprawy, konieczne jest utworzenie wykopu i wyłączenie danej drogi z użytku. Dlatego też, aby zapobiegać temu zjawisku, obecnie aby uzyskać dostęp do instalacji, wykorzystuje się głownie przewierty sterowane. Przewierty te maja na celu uzyskanie dostępu do naprawianego odcinka instalacji w ten sposób, aby nie było konieczne generowanie utrudnień w ruchu. Tunele takie tworzone są horyzontalnie, pod powierzchnią jezdni. Tunel musi być wykonany w odpowiedniej odległości od gruntu, w taki sposób, aby nie naruszyć integralności jezdni. Każde wykonanie przewiertu musi być poprzedzone wykonaniem badań geologicznych, których celem jest upewnienie się, czy wykonanie przewiertu w danym miejscu jest w pełni bezpieczne. Bardzo ważne jest również, aby do wykonania przewiertu użyć jak najbardziej mocnego wiertła, które będzie w stanie poradzić sobie z ewentualnymi przeszkodami terenowymi. Dlatego też przewierty wykonywane sa zazwyczaj prze profesjonalne, doświadczone w tego typu pracach firmy.

Przebudowa instalacji podziemnych do tej pory była związana z poważnymi utrudnieniami w ruchu. Obecnie jednak nie ejst to już to konieczne, głownie dzięki opracowaniu nowych metod naprawy takich instalacji. Opierają się one o tunele o horyzontalnym przebiegu.