Konkurs architektoniczny

Każdy student architektury słyszał chyba o popularnym konkursie architektonicznym. Jest to konkurs, który zazwyczaj polega na wyłonieniu najlepszego projektu architektonicznego zagospodarowania danego terenu lub określonego obiektu. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu różnych projektów, na przykład makiety architektoniczne.

Konkurs architektoniczny to doskonałe miejsce, żeby młody architekt mógł się wykazać

makietaPod kryteria oceny bierze się pod uwagę głównie walory urbanistyczno-architektoniczne oraz funkcjonalne pracy konkursowej i stanowi to większą część oceny, ale także uwzględnia się walory ekonomiczne pracy konkursowej, jednak to już w mniejszym stopniu niż poprzednie cechy. Wymagania, aby wziąć udział w konkursie są następujące: trzeba być osobą fizyczną posiadającą jakiekolwiek wykształcenie w kierunku architektonicznym. Za to przystąpienie do konkursu uniemożliwia bycie osobą, która jest członkiem Sądu Konkursowego, osobą, która brała czynny udział w opracowywaniu regulaminu konkursu, jak i osobą, która brała udział w organizowaniu konkursu. Przedmiotem konkursu są modele architektoniczne, które później będą przeznaczone do zabudowy. Koncepcja ogólna uwzględnia wskazanie modele domow z możliwym rozwiązaniem przestrzennym. Uwzględnione będzie szczegółowe ukształtowanie sylwety przestrzennej obszaru, zważywszy na różne niekorzystne możliwe warunki nierównego terenu oraz dodatkowe elementy danej infrastruktury. Najistotniejszym aspektem konkursu jest zbudowanie jak najbardziej możliwego, szerokiego i atrakcyjnego projektu, który będzie funkcjonalny i jednocześnie użytkowy.

Dlatego studenci architektury tak często biorą udział w tym konkursie. Najbardziej kuszące są wysokiej wartości nagrody, a także chęci sprawdzenia swoich umiejętności, przez co studiowanie architektury stanie się jeszcze bardziej przyjemne.