Kto potrzebuje świadectwo charakterystyki energetycznej?

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest dokumentem, który posiadać muszą osoby, które chcą sprzedać budynek lub oddać go na wynajem. W określonych przypadkach konieczność posiadania certyfikatu tego typu ma również najemca. Jakie informacje zawiera to świadectwo?

Świadectwo charakterystyki energetycznej – co zawiera dokument?

świadectwo charakterystyki energetycznej czy potrzebneDokument tego typu zawiera przede wszystkim wszelkie informacje na temat zużywanej energii w budynku. Dotyczy to zarówno energii elektrycznej jak i ciepłowniczej. Inaczej mówiąc, dokument ten określa, w jakim stopniu budynek jest energooszczędny, a także jakie jest jego zapotrzebowanie na szeroko pojętą energię. Wiele osób może zadawać sobie pytanie o świadectwo charakterystyki energetycznej czy potrzebne jest ono w sytuacji wynajmu domu innej osobie. Odpowiedź brzmi – tak. Należy tego typu dokument wyrobić, gdy wyrazi się chęć wynajmu budynku lub jego sprzedaży. W przypadku sprzedaży certyfikat ten należy dodać do aktu notarialnego. Dokument zawiera efektywność energetyczną budynku, która według Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oznacza sprawność energetyczną, która pozwala na komfortowe użytkowanie przy najniższym możliwym zużyciu energii. Podczas sporządzania dokumentu ważnym czynnikiem jest wskaźnik EP, czyli energia pierwotna, która określa roczne zapotrzebowanie budynku na energię pozyskaną ze źródeł nieodnawialnych. Wyrażana jest w kWh/(m2rok). Kolejnym ważnym wskaźnikiem jest EU, czyli wskaźnik energii użytkowej. Im jest on niższy, tym mniejsze są straty ciepła budynku. 

Według ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 roku o charakterystyce energetycznej budynków dokument ten powinien być wystawiany w przypadku sprzedaży budynku lub jego części na podstawie umowy sprzedaży, a także w przypadku wynajmu domu. Zwolnione z tego obowiązku są między innymi budynki, których metraż jest mniejszy niż 50 m2 oraz miejsca kultu religijnego.