Małżonkowie mogą się łatwo podsłuchiwać

W dzisiejszych czasach coraz więcej małżeństw rozpada się z powodu zdrad i niewierności. Wykrywaniem takich działań zajmują się prywatni detektywi a nawet specjalni prowokatorzy. Nowoczesne smartfony dają jednak takie możliwości, że małżonkowie mogą się wzajemnie podsłuchiwać bez konieczności opłacania detektywa. Wystarczy skuteczna w działaniu aplikacja.

Podsłuchiwanie może ułatwić małżeńskie negocjacje

podsłuch androidJeśli jedno z małżonków nie ma zaufania do swojej drugiej połowy to oczywiście może skorzystać ze specjalnych aplikacji szpiegujących. Instalując taką aplikację małżonkowi można podsłuchiwać jego rozmowy a nawet śledzić jego dokładną lokalizację. Każdy podsłuch android w formie aplikacji można zainstalować w dwojaki sposób. Można pobrać jedną z ogólnodostępnych aplikacji i zainstalować na telefonie małżonka. Musimy mieć jednak dostęp do jego telefonu, żeby taką instalację przeprowadzić. Można też wysłać do swojego małżonka bądź małżonki maila z niepozornie wyglądającym załącznikiem. Wówczas po otwarciu takiego załącznika na telefonie automatycznie zainstaluje się odpowiednie oprogramowanie, które dla użytkownika telefonu będzie całkowicie nie widoczne. Pamiętajmy jednak, że takie materiały z nielegalnego podsłuchu rzadko kiedy brane są pod uwagę przez sąd jako dowody w sprawach rozwodowych. Wiedza, jaką uzyskamy w ten sposób, powinna raczej ułatwić negocjowanie warunków rozstania i rozwodu.

Jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości co do małżeńskiej uczciwości współmałżonka to można oczywiście wykorzystać ogólnodostępne narzędzia do ich ewentualnego rozwiania bądź potwierdzenia. Do podsłuchiwania drugiej osoby nie trzeba dzisiaj wynajmować detektywa. Wystarczy jedynie zainstalować odpowiednią aplikację, w której skonfigurujemy określone funkcjonalności.