Międzynarodowy transport odpadów

Aktywność człowieka codziennie generuje różnego rodzaju zanieczyszczenia i odpady. Kumulują się one w dużą ilość śmieci z którymi jesteśmy zmuszeni w jakiś sposób sobie poradzić. Naukowcy na całym świecie opracowują różnego rodzaju metody przetwarzania ich oraz recyklingu dzięki czemu mogą zostać ponownie wykorzystane.

Przewóz odpadów do innych krajów

transgraniczne przemieszczanie odpadówEkolodzy biją na alarm, poruszają problem dużego zanieczyszczenia kuli ziemskiej oraz wzrastającą liczbę zagrożonych gatunków zwierząt i roślin co może doprowadzić do ekologicznej klęski. Dlatego właśnie problem śmieci musimy rozwiązać tu i teraz. Różne państwa dysponują rożnymi metodami przetwarzania i recyklingu śmieci. Część z nich wzajemnie się w tym wspiera. Podpisanie Konwencji Bazylejskiej daje możliwości takie jak transgraniczne przemieszczanie odpadów. Zajmują się tym specjalne firmy posiadające niezbędne przygotowanie oraz spełniające określone warunki. Transport odpadów niebezpiecznych oraz ich import czy eksport jest możliwy tylko wtedy, gdy zainteresowane państwa po wcześniejszych uzgodnieniach wyrażą na niego zgodę. Przy czym należy podkreślić iż przewoźnik lub zleceniodawca jest zobowiązany do odebrania ich z powrotem w chwili wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji lub gdy będą wymagały tego okoliczności. Niemożliwy jest transport odpadów do kraju które nie podpisało Konwencji Bazylejskiej.

Międzynarodowy transport odpadów określa ustawa z dn. 29.06.2007 r. Odbywa się on tylko w trybie procedury uprzedniego pisemnego zgłoszenia oraz uzyskania zgody. Wyraźnie określony jest również sposób prowadzenia odzysku śmieci, warunki sposobu ich zagospodarowania oraz sposób potwierdzenia spełnienia tych warunków. Wszystko to jest niezbędne aby otrzymać pozwolenie na przewóz śmieci na drodze międzynarodowej.