Nieodłączny składnik produkcji – glikol

Organiczny związek chemiczny jakim jest glikol etylenowy jest najprostszym alkoholem. Znajduje on swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jest on związkiem naturalnym i jego obecność potwierdzono nawet w przestrzeni kosmicznej.

Zastosowanie glikolu etylenowego

glikol etylenowyWspomniany we wstępie glikol etylenowy jest substancją bezbarwną i bezwonną. Należy do związków bardzo toksycznych i jego połknięcie może zakończyć się śmiercią. Pierwszy raz udało się otrzymać glikol etylenowy jeszcze w XIX wieku. W roku 1859 dokonał tego Charles Wurtza, chemik francuski. Jedną z najważniejszych cech dzięki, której glikol etylenowy zyskał popularność jest odporność na niską temperaturę. Z racji tego znalazł on zastosowanie przy produkcji niezamarzających płynów do chłodnic silnikowych oraz stosuje się go w instalacjach chłodniczych. Popularny płyn do chłodnic zwany „borygo” jest niczym innym jak roztworem glikolu z wodą i substancjami antykorozyjnymi. Płyn ten można stosować nawet przy temperaturze wynoszącej -35 stopni. Generalnie, glikol etylenowy jest obecnie nieodłącznym składnikiem produkcyjnym w przemyśle związanym z wytwarzaniem materiałów syntetycznych, włókien, tworzyw sztucznych, farb i rozpuszczalników. Stosuje się go także podczas procesów produkcji materiałów wybuchowych. Omawiana substancja jest również wykorzystywana do produkcji żywic poliestrowych. Można więc powiedzieć, że wynalezienie tego związku chemicznego zrewolucjonizowało przemysł chemiczny w bardzo dużym stopniu. Obecnie najprostszym a zarazem najpowszechniejszym sposobem uzyskiwania glikolu etylenowego jest hydroliza tlenku etylenu. Wystarczy więc doprowadzić do połączenia tlenku etylenu z wodą.

Podsumowując, glikol etylenowy jest związkiem, bez którego trudno sobie wyobrazić produkcję wielu materiałów sztucznych. Ma on tak szerokie zastosowanie, że jego brak spowodowałby wstrzymanie produkcji w wielu zakładach przemysłowych.