Panele konstrukcyjne PIR

Nowoczesne materiały konstrukcyjne opierają swoja budowę na bardzo dobrych, wytrzymałych surowcach. Są wśród nich również płyty warstwowe nowej generacji, znacznie przewyższające jakością i parametrami swoje poprzedniczki. Mowa o znakomitych płytach warstwowych konstruowanych z udziałem pianki poliizocyjanouretanowej.

Panele warstwowe PIR

płyty pirSzeroko stosowane  w budownictwie halowym warstwowe płyty PIR umożliwiają bardzo szybkie wznoszenie lekkich konstrukcji o bardzo dobrych parametrach izolacji termicznej. Są o panele wyjątkowo odporne na oddziaływanie zmiennych i agresywnych warunków atmosferycznych oraz czynników biologicznych w postaci glonów, porostów, mchów i gryzoni. Pianka PIR zapewnia również panelom znacznie większą odporność ogniową niż inne materiały izolacyjne. Rdzeń z pianki PIR umieszczony jest pomiędzy okładzinami z bardzo dobrze zabezpieczonej blachy stalowej, która w zależności od przeznaczenia płyt posiada profil trapezowy, falisty lub są to blachy płaskie. Pierwsze dwa rodzaje okładzin służą do produkcji płyt warstwowych przeznaczonych do na pokrycia dachowe. Panele z blachy płaskiej wykorzystuje się do wznoszenia ścian zewnętrznych, wewnętrznych i sufitów przy czym różnią się one stopniem zabezpieczenia blach. Producenci dostarczają na rynek płyty warstwowe o różnych grubościach oraz w różnych kolorach okładzin blaszanych co pozwala jak najlepiej dopasować je do potrzeb konstrukcyjnych. Montaż płyt ułatwiają frezy na bocznych krawędziach, które służą również likwidacji tzw. mostków termicznych.

Z zastosowaniem płyt warstwowych PIR powstają nowoczesne hale produkcyjne, magazynowe, duże obiekty handlowe, sportowe, budynki inwentarskie, mroźnie i chłodnie. Są to obiekty lekkie możliwe do posadowienia na gruntach o małej zwięzłości co jest ogromną zaletą płyt warstwowych PIR.