Przeprowadzenie operaru ochrony przeciwpożarowej

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że zanim przeznaczymy do określonego celu powinien on przejść odpowiednie ekspertyzy. Jednymi z podstawowych i obowiązujących przepisów są przepisy ochrony przeciwpożarowej. Dlatego nabywając jaką nieruchomość powinniśmy najpierw zapoznać się z jego dokumentacją i upewnić się, że odpowiada ona normom celu na jaki wybraliśmy budynek.

Znaczenie operatu przeciwpożarowego

operat przeciwpożarowyPrzepisami chroniącymi życie ludzi przebywających w budynku są przepisy przeciwpożarowe. Każdy budynek w zależności od tego do jakiego celu będzie przeznaczony powinien być zgodny z takimi przepisami. Jeżeli budynek służy celom zgodnie z którymi został zaprojektowany wówczas nie mamy żadnego problemu. Jeśli jednak zmieniamy przeznaczenie budynku wówczas musimy wykonać operat przeciwpożarowy. Dotyczy to również przebudowy, rozbudowy czy nadbudowy budynku. Wówczas od nowa musimy dostosować go do obowiązujących norm. W końcu zależy od nich bezpieczeństwo ludzi. Warunki techniczne powinny w pełni odpowiadać wszystkim normom ochrony. Jednak jeśli nie jest to możliwe wówczas w operacie będą wskazane inne rozwiązania. Musimy zatem liczyć się też z dodatkowymi kosztami. Dotyczą wszystkich budynków, których elementy dają podstawę do stwierdzenia, że mogą zagrażać życiu. Przykładem może być tu zwężenie dróg ewakuacyjnych. Operat wykonuje rzeczoznawca budowlany oraz od spraw zabezpieczeń.

W operacie ocenione zostają nie tylko warunki ewakuacji ale też instalacje, które mogą być źródłem pożaru i zaopatrzenie w hydranty. W operacie zostaną określone warunki które nie są bądź nie mogą być spełnione oraz będą wskazane działania zamienne, które zagwarantują bezpieczeństwo osób przebywających w budynku. Zaproponowane zmiany muszą być uzgodnione z Państwową Strażą Pożarną.