Skuteczna hydroizolacja budynku

Skuteczna hydroizolacja fundamentów, ścian budynku oraz dachu pozwoli na bezproblemowe użytkowanie domu przez kolejne lata bez obawy o stan murów i konstrukcję budynku. Natomiast brak jakiegokolwiek zabezpieczenia przed oddziaływaniem wilgoci i wody lub też nieumiejętnie wykonana i źle dopasowana izolacja będzie przyczyną kosztownych i uciążliwych remontów.

Rodzaje izolacji fundamentów

izolacja przeciwwodna piwnicWciąż rosnące wymagania dotyczące materiałów budowlanych sprawiają, że hydroizolacja budynków wykonywana jest z coraz lepszych i trwalszych materiałów, które skutecznie chronią budynek przed oddziaływaniem wody przez kolejne dekady. Nieodpowiednio zabezpieczone przed wilgocią ściany będą przyczyną wielu problemów. Zawilgocone mury tracą swoją izolacyjność termiczną, na ścianach zaczynają rozwijać się grzyby i pleśnie, a wszystko to tworzy niezdrowe warunki do życia dla mieszkańców. Źle wykonana izolacja przeciwwodna piwnic oraz ścian narażonych na nacisk napierającej na mury wody spowoduje wady konstrukcyjne i w rezultacie zmniejszenie nośności. Warto zatem umiejętnie dopasować rodzaj hydroizolacji i zastosować odpowiednie materiały, aby w przyszłości nie zmagać się z kosztownymi naprawami. Istnieją trzy rodzaje hydroizolacji: parochronna, przeciwwilgociowa oraz przeciwwodna, przy czym ta ostatnia również dzieli się na grupy. Izolacja przeciwwodna piwnic może być typu lekkiego, średniego lub ciężkiego, w zależności od warunków gruntowo-wodnych. Jeśli grunty są przepuszczalne a poziom wód gruntowych znajduje się dużo poniżej poziomu usadowienia domu wystarczy izolacja typu lekkiego. Izolacja typu średniego wykorzystywana jest przy gruntach spoistych, w których woda opadowa może zalegać dłużej, napierając na ściany budynku. Izolacja typu ciężkiego natomiast sprawdza się w przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych lub okresowego ich podnoszenia.

Mnogość materiałów służących do wykonania skutecznej hydroizolacji budynku pozwala na idealne dopasowanie do warunków gruntowo-wodnych oraz do przeznaczenia budynku. Szeroki wybór występuje zarówno wśród izolacji mineralnych, bitumicznych, jak i tych z tworzyw sztucznych.