Szkolenia bhp i ich rodzaje

Obowiązkiem każdego pracodawcy jest zapewnienie w firmie takich warunków, aby pracownicy mogli bezpiecznie wykonywać swoją pracę. Tyczy się to zarówno bezpieczeństwa pojedynczego pracownika oraz bezpieczeństwa innych pracowników w trakcie wykonywania czynności.

Rodzaje szkoleń bhp zależą od specyfiki zakładu pracy, a jeśli jest to zakład produkcyjny poruszana jest tematyka wytrzymałych rękawic roboczych

odzież robocza- rękawice roboczeSamo zapewnienie takich warunków jest jednak często niewystarczające i pracodawcy muszą organizować szkolenia bhp dla pracowników. Takie szkolenie ma na celu zaznajomić zatrudnione w firmie osoby o wszystkich obowiązujących normach i przepisach. Tyczy się to np. tego jaka odzież robocza, buty robocze urgent czy wytrzymałe rękawice robocze będą odpowiednie do wykonywania określonego zawodu. Przez szkolenie bhp musi przejść każdy nowo zatrudniony pracownik przed rozpoczęciem pracy. Jest to tak zwane szkolenie wstępne. Z jego odbycia pracownik może być zwolniony jeżeli w przeciągu ostatnich dwunastu miesięcy odbył takie szkolenie w innym przedsiębiorstwie i posiada odpowiednie zaświadczenie o jego odbyciu. Oprócz takich szkoleń wstępnych organizowane są również szkolenia okresowe mające na celu przypomnienie pracownikom obowiązujących norm oraz zasad, a oprócz tego ich celem jest poinformowanie o ewentualnych zmianach w przepisach co szczególnie w naszym kraju ma bardzo często miejsce. Bardzo ważne jest również to w jakich porach odbywa się szkolenie. Powinno się ono odbyć w godzinach pracy i pracownik powinien otrzymać wynagrodzenie zgodne ze stawkami godzinowymi zawartymi w umowie, gdyż jest to jego czas pracy.

Jeżeli pracodawca zdecyduje się przeprowadzić szkolenie poza godzinami pracy to w takim wypadku również jest on zobligowany do zapłacenia pracownikowi kwoty zgodnej za przepracowany czas lub oddać mu czas jaki zajęło szkolenie jako urlop. Będąc zatrudniony w Częstochowie brałem udział w kilku takich szkoleniach.