Usługi księgowe

Outsourcing księgowy to nic innego jak usługi księgowe wyprowadzone poza działalność w siedzibie firmy. Samo pojęcie outsourcingu oznacza według definicji encyklopedycznej sytuację, gdy wydziela się ze stałej określonej struktury jednostki organizacyjnej pewnych, realizowanych zazwyczaj samodzielnie funkcji, i przekazuje do realizacji i wykonywania innym podmiotom i jednostkom gospodarczym. Dzięki takiej formie zdecydowanie minimalizują się koszty związane z księgowością, a w szczególności w większych jednostkach, gdzie obowiązuje pełna księgowość.

Usługi księgowe są potrzebne.

biuroTaka forma prowadzenia finansów firmy zmniejsza też zakres obowiązków jej właściciela, sprowadzając do tego, aby więcej uwagi poświecił na samą istotę działania przedsiębiorstwa. Biuro rachunkowe działające na zasadzie outsourcingu zapewnia kompleksową usługi księgowe dla przedsiębiorstwa, począwszy od fakturowania, księgowania na rozliczeniach rocznych i sporządzaniu sprawozdań finansowych do urzędów skarbowych kończąc. Oczywiście każde biuro musi brać odpowiedzialność finansowa za swoje działania i pracować zgodnie z ustawą o rachunkowości. W zakres działania biur rachunkowych wchodzą również, poza już wymienionymi, analizy finansowe, administrowanie finansami, sprawozdawczość finansowa do GUS-u, sporządzanie wszelkich deklaracji podatkowych i ich rozliczanie, a nawet reprezentowanie klienta przed organami podatkowymi.

Wielu właścicieli firm, którzy nie muszą i nie mają potrzeby korzystać z płatnych usługi księgowych biur rachunkowych mogą samodzielnie wykonywać pewne czynności, posiadając oczywiście podstawowa wiedzę z tematu księgowości, wykorzystując na przykład wirtualne biuro rachunkowe, które może być do dyspozycji poprzez zakupienie odpowiedniego programu komputerowego lub wykupienie takiej możliwości w sieci internetowej. Warto zauważyć, że nie każdy właściciel firmy ma potrzebę posiadania biura jako siedziby czy to w zakresie obsługi klientów. Istnieje bardzo dogodna forma jak biuro na godziny, gdzie przedsiębiorca może wynająć taką przestrzeń zgodnie ze swoimi potrzebami.