Windykacja a praca detektywa

Nie raz na swojej drodze możemy spotkać człowieka, który uchyla się od spłaty swoich zobowiązań. Powtarza, że nie ma z czego zapłacić lub co gorsza stara się nas unikać a telefon pozostaje głuchy. Coraz częściej występuje przypadek, gdy zadłużona osoba przepisuje wszystko co posiada na swoją rodzinę samemu tracąc możliwość wypłacenia długu i postawieniu sprawy jako nieściągalnej. W takich przypadkach warto jest odwiedzić biuro detektywistyczne.

Detektyw Śląsk

Prywatnym detektywem możemy nazwać osobę wyspecjalizowaną w zbieraniu, przetwarzaniu informacji oraz wywiadu, jeśli tylko ukończyła szkolenie w danym kierunku. W naszym imieniu podejmie się znalezienia dłużnika oraz majątku, który mógł zostać schowany przed windykacją. W ramach działań detektyw Śląsk pomoże uzyskać oświadczenie o uznaniu długo w którym windykowany zobowiąże się do spłaty do określonego terminu. Usługi detektywistyczne obejmują również monitoring wywiązywania się z zobowiązujących ustaleń oraz w zależności od sytuacji, skierowania spawy na drogę sądową.
Detektyw ze Śląska może podjąćDetektyw ze Śląska działania nie tylko w przypadku powstania już realnego długu, ale już na początku każdej umowy może podjąć działania prewencyjne w postaci badania kondycji finansowej oraz prawnej potencjalnego kontrahenta. W przypadku powstania długu podejmują działania polubowne, mające na celu podjęcia negocjacji z jednoczesnym gromadzeniem materiału dowodowego w przypadku przystąpienia do procesu sądowego. W przypadku procesów sądowych biuro detektywistyczne ze Śląska weźmie udział w formie pełnomocnika dążąc do uzyskania pełnomocnego orzeczenia zaopatrzonego w klauzulę wykonalności oraz skierowaniu sprawy do komornika w celu wszczęcia procesu, w którym weźmie czynny udział. Wtedy też czynności detektywa skupiają się na lokalizowaniu i wskazywaniu komornikowi majątku do zbycia oraz nadzoru, by dłużnik danego majątku nie zbył. Udział wyspecjalizowanego w windykacji detektywa znacznie ułatwia cały proces i uczynia go znacznie przejrzystszym działając w imieniu windykującego.